Військові події у фінансовій звітності


О видеоуроке


-

Ціль:

Вивчити основні положення МСФЗ щодо відображення результату військових дій, варіанти складання фінансової звітності. Дати практичні навички застосування вимог МСФЗ при складанні фінансової звітності та розкритті інформації про події в Україні.

 

Програма:

1. Короткий огляд вимог МСБО (IAS) 10 “Події після звітного періоду”. Коли слід застосовувати IAS 10, момент коригування фінансової звітності та які розкриття необхідні.

2. Стихійні лиха, війни, пандемія… - некорегуючі чи коригуючі події для відображення у фінансовій звітності?

3. МСФЗ (IAS) 10 “Події після звітного періоду” та припущення про безперервність діяльності. Що означає на практиці? Розглянемо найпростіші ілюстрації.

4. Події, що відбулися після закінчення проміжного звітного періоду. Що кажуть МСФЗ?

5. Аудиторські звіти та інші джерела інформації… Який висновок давати аудитору та за яких обставин. Як зафіксувати факт руйнування, експертизу та оцінку руйнувань внаслідок бомбардування чи мародерства.  

  • Лектор


    ИРИНА ГОРОБЕЦ

    КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АУДИТОР УКРАИНЫ, СУДЕБНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ, ДИПЛОМ ACCA DipIFR (rus), CIMA Cert PM (rus), МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ CAP/CIPA, ACCA DipIFR (rus), CIMA Cert PM (rus), БОГАТАЯ ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ПОСТАНОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И МСФО.